вул. Галицька, 1, с.Крилос., Галицький р-н., Івано-Франківська обл., а/с 29, 77162 Тел.: (03431) 22-113 E-mail: [email protected]
Меню

Інформація щодо рекреаційно-туристичних послуг за номером:
(096) 366-12-16

 
 
Звіти Техніко-економічні показники
  Гість | Вхід | Реєстрація |

 

Основні техніко - економічні показники по Галицькому НПП

№ п/п Показники Один.вим. 9 міс.2016 9 міс.2017 Відхилення 2017р. до 2016р.+,- % росту 2017р. до 2016р.
1. Обсяг реалізації продукції без ПДВ т.грн. 956,2 1403,8 447,6 146,8
  в т.ч. експорт т.грн.        
  питома вага експорту ( грошова) %        
2. Реалізація матеріалів круглих т.кбм 3,4 4,1 0,7 120,6
  в т.ч. експорт лісоматеріалів круглих т.кбм        
  питома вага експорту (кбм) %        
  Реалізація на 1 га загальної плоші земель,які перебувають у постійному користуванні грн. 78 115 37 147,4
  Загальна площа земель , які перебувають у постійному користуванні тис.га 12,2 12,2   100,0
3. Прибуток до оподаткування т.грн.        
4. Чистий прибуток т.грн.        
5 . Рентабельність реалізації %        
6. Витрати на 1 грн. реалізованої продукції коп. 5,5 6,6 1,1 120,0
7. Продуктивність праці грн.        
8. Прибуток від реалізації продукції на 1 прац. грн.        
  Фінансовий стан на кінець періоду          
9. Середньспискова чисельність штатних працівників чол. 124 124   100,0
10. Середньомісячна заробітна плата штатних працівників грн. 3055 5558 2503 181,9
11. Витрати на ведення лісового господарства-всього т.грн. 5269,7 9293 4023,3 176,4
  Питома вага власних коштів %        
12. Фінансування на 1 га загальної плоші земель грн. 432,00 762,00 330,00 176,4
13. Посадка лісу та прир. поновлення га        
  в т.ч. посадка лісу га        
  сприяння природньому поновленню га        
14. Дебіторська заборгованість т.грн. 33,4 30,3 -3,1 90,0
15. Кредиторська заборгованість - всього т.грн. 36,3 118,7 82,4 327,0
  в т.ч. -за товари,роботи, послуги,одерж. аванси т.грн. 36,3 118,7 82,4 327,0
  до бюжету т.грн.        
  до соціальних фондів т.грн.        
  по зарплаті т.грн.        
  інші зобов"язання т.грн.        
16. Єдиний соціальний внесок т.грн. 726,8 2859,8 2133 393,5
  Сплачено ЄСВ на 1 грн. реал. продукції коп.        
  Сплачено ЄСВ на 1 кбм.загот.деревини грн.        
17. Сплач.податків до бюджету ,всього т.грн. 793,3 1536,5 743,2 193,7
  в т.ч. до місцевого бюджету т.грн. 557,3 1224,9 667,6 219,8
  Сплач. податків на 1 грн. реал.продукції коп.        
  Сплач.податків на 1 кбм загот. деревини грн.        
  Лісозаготівля          
18. Обсяг заготівлі деревини ,всього т. кбм 3,7 4,2 0,5 113,5
  в т.ч. ГК т. кбм        
  РП з ВЛГ т. кбм 3,7 4,2 0,5 113,5
  Питома вага ГК %        
19. Залишки лісопродукції т. кбм 0,3 0,1 -0,2 30,0
  в % до заготівлі %        
20. Собівартість 1 кбм загот. деревини грн. 286 351 65 122,7
21. Середньореалізаційна ціна загот. деревини грн. 283 353 70 124,7
22. Прибуток на 1 кбм загот.деревини грн.        
23. Рентабельність 1 кбм загот. деревини %        
23. Обсяг заготівлі деревини методом підряду т.кбм        
  % заготівлі методом підряду %        

 

Завантажити таблицю

Всі матеріали та публікації належать "Галицький національний природний парк"
Створення та підтримка сайту: Телекомпанія РАІ
Галицький
Національний
природний парк