вул. Галицька, 1, с.Крилос., Галицький р-н., Івано-Франківська обл., а/с 29, 77162 Тел.: (03431) 22-113 E-mail: [email protected]
Меню

Інформація щодо рекреаційно-туристичних послуг за номером:
(096) 366-12-16

 
 
Звіти Техніко-економічні показники
  Гість | Вхід | Реєстрація |

 

Основні техніко - економічні показники по Галицькому НПП

№ п/п Показники Один.вим. 1 півр.2016 1 пів.2017 Відхилення 2017р. до 2016р.+,- % росту 2017р. до 2016р.
1. Обсяг реалізації продукції без ПДВ т.грн. 638,6 957,5 318,9 150,0
  в т.ч. експорт т.грн.        
  питома вага експорту ( грошова) %        
2. Реалізація матеріалів круглих т.кбм 2,2 2,9 0,7 132,0
  в т.ч. експорт лісоматеріалів круглих т.кбм        
  питома вага експорту (кбм) %        
  Реалізація на 1 га загальної плоші земель,які перебувають у постійному користуванні грн. 52 78 26 150,0
  Загальна площа земель , які перебувають у постійному користуванні тис.га 12,2 12,2    
3. Прибуток до оподаткування т.грн.        
4. Чистий прибуток т.грн.        
5 . Рентабельність реалізації %        
6. Витрати на 1 грн. реалізованої продукції коп. 5,22 6,4 1,18 123,0
7. Продуктивність праці грн.        
8. Прибуток від реалізації продукції на 1 прац. грн.        
  Фінансовий стан на кінець періоду          
9. Середньспискова чисельність штатних працівників чол. 125 124 -1 -1,0
10. Середньомісячна заробітна плата штатних працівників грн. 2818 5446 2628 193,0
11. Витрати на ведення лісового господарства-всього т.грн. 3331,5 6124,6 2793,1 184,0
  Питома вага власних коштів %        
12. Фінансування на 1 га загальної плоші земель грн. 273,00 502,00 229,00 184,0
13. Посадка лісу та прир. поновлення га        
  в т.ч. посадка лісу га        
  сприяння природньому поновленню га        
14. Дебіторська заборгованість т.грн. 52,8 97,7 44,9 185,0
15. Кредиторська заборгованість - всього т.грн. 87,1 74,4 -12,7 85,0
  в т.ч. -за товари,роботи, послуги,одерж. аванси т.грн. 87,1 74,4 -12,7 85,0
  до бюджету т.грн.        
  до соціальних фондів т.грн.        
  по зарплаті т.грн.        
  інші зобов"язання т.грн.        
16. Єдиний соціальний внесок т.грн. 449,2 866,8 417,6 193,0
  Сплачено ЄСВ на 1 грн. реал. продукції коп. 0,70 0,90 0,20 129,0
  Сплачено ЄСВ на 1 кбм.загот.деревини грн. 166,00 289,00 123,00 174,0
17. Сплач.податків до бюджету ,всього т.грн. 541 1058,7 517,7 196,0
  в т.ч. до місцевого бюджету т.грн. 411,4 842,4 431 205,0
  Сплач. податків на 1 грн. реал.продукції коп. 0,85 1,10 0,25 129,0
  Сплач.податків на 1 кбм загот. деревини грн. 200,00 353,00 153,00 176,0
  Лісозаготівля          
18. Обсяг заготівлі деревини ,всього т. кбм 2,7 3,0 0,3 111,0
  в т.ч. ГК т. кбм        
  РП з ВЛГ т. кбм 2,7 3,0 0,3 111,0
  Питома вага ГК %        
19. Залишки лісопродукції т. кбм 0,5 0,2 -0,3 40,0
  в % до заготівлі %        
20. Собівартість 1 кбм загот. деревини грн. 290 332 42 114,0
21. Середньореалізаційна ціна загот. деревини грн. 291 330 39,0 113,0
22. Прибуток на 1 кбм загот.деревини грн.        
23. Рентабельність 1 кбм загот. деревини %        
23. Обсяг заготівлі деревини методом підряду т.кбм        
  % заготівлі методом підряду %        
Всі матеріали та публікації належать "Галицький національний природний парк"
Створення та підтримка сайту: Телекомпанія РАІ
Галицький
Національний
природний парк