УКРАЇНА
 
 
 
 
Меню

 

КАРАНТИН ВИХІДНОГО ДНЯ Галицький національний природний парк у суботу та неділю буде зачинений для відвідувачів. Чекаємо Вас із понеділка по п'ятницю з 9.00 до 16.00.

 
 
Про нас Структура парку
  Гість | Вхід | Реєстрація |

До складу Галицького національного природного парку входять:

 • Науковий відділ
 • Економічна служба
 • Відділ обліку і звітності
 • Відділ використання природних ресурсів 
 • Відділ рекреації
 • Відділ пропаганди і екоосвіти
 • Відділ лісового господарства, охорони та відтворення екосистем
 • Цент реабілітації та ре-інтродукції диких тварин
 • Галицьке лісництво
 • Блюдниківське лісництво
 • Крилоське лісництво
 • Бурштинське лісництво

Науковий відділ

 Головним завданням відділу є робота над "Літописом природи" у якому подаються основні дані про календар природи, фізико-географічні умови, рослинний і тваринний світ, режими їх охорони, антропогенний вплив на природно-заповідну територію, а також, проведення актуальних природничих досліджень із залученням фахівців інших наукових установ. Працівники відділу працюють в наступних напрямках: 

 • займаються природоохоронною агітацією в ЗМІ;
 • виконують плани науково-дослідних бюджетних робіт;
 • виконують роботи за госптемами та складають угоди про науково-творче співробітництво;
 • видають монографії, збірники, наукові статті;
 • розробляють природоохоронні рекомендації;
 • формують наукові фонди;
 • беруть участь у проведенні екологічних експертиз;
 • здійснюють заходи щодо відновлення порушених екотопів, біоценозів, популяцій диких тварин і рослин.

Економічна служба

Організовує планування діяльності парку та джерел фінансування видатків по збереженню природно-заповідного фонду, контролює їх використання по призначенню. Забезпечує комплексний аналіз всіх видів діяльності НПП і своєчасну розробку заходів по ефективному використанню трудових і фінансових ресурсів, прискоренню темпів росту продуктивності праці, зниженню собівартості продукції.

Відділ обліку і звітності

Веде організацію управління бухгалтерським обліком і звітністю, контролює порядок оформлення операцій документообліку, форми і порядок фінансових розрахунків. Слідкує за порядком приймання, оприбуткування, зберігання коштів, товарно-матеріальних та інших цінностей. Веде розрахунки з дебіторами і кредиторами. Складає бухгалтерські баланси і звітність.

Відділ використання природних ресурсів

Організовує і планує проведення природоохоронних заходів пов’язаних з використанням природних ресурсів. Забезпечує реалізацію послуг пов’язаних з використанням природних ресурсів вітчизняним та зарубіжним споживачам. Складає місячні і квартальні звіти по відповідних формах. Займається влаштуванням та експлуатацією місць відпочинку та еколого-пізнавальних стежок і туристичних маршрутів.

Відділ пропаганди і екоосвіти

Напрям екологічної освіти Галицького національного природного парку спрямований на  підвищення усвідомленісті людей про багатство природних ресурсів, їх біорізноманіття, гармонійний взаємозв'язок, екологічні проблеми та способи їх вирішення.  

Основні напрямки екологічної освіти включають: 

Усвідомлення проблем екології. Поширення знань про причини та наслідки екологічних проблем, таких як забруднення повітря, води та ґрунту, збіднення біорізноманіття, зміна клімату та інші. 

Сприяння сталому розвитку. Виховання у людей уявлення про сталість природних ресурсів та потребу у збалансованому підході до їх використання. 

Розвиток екологічних цінностей. Формування поваги до природи, бажання захищати її та брати участь у діяльності з охорони навколишнього середовища. 

Практичні навички. Навчання навичкам, які дозволяють зменшити негативний вплив на природу, таким як використання альтернативних джерел енергії, сортування сміття та інші. 

Стимулювання активності. Заохочення до участі у громадських та екологічних ініціативах, спрямованих на покращення стану навколишнього середовища.

Наукові дослідження. Взаємодія з науковцями Парку у дослідженнях унікальних природних комплексів, висвітлення їх цінності і неповторності, важливості збереження. 

Екологічна освіта спрямована на формування екологічно свідомої громадськості та стимулювання дій для збереження природи нашої планети.

Відділ лісового господарства, охорони та відтворення екосистем

Здійснює загальне керівництво, організацію і проведення всіх технічних та виробничо-господарських заходів щодо використання, відтворення, охорони і захисту природних комплексів. Організовує і контролює виконання природоохоронних заходів, відпуску лісу на пні, забезпечення протипожежної профілактики.

Цент реабілітації та ре-інтродукції диких тварин

Головним завданням центру реабілітації та ре-інтродукції диких тварин є утримання диких тварин до їх біологічних, видових і індивідуальних потреб. Забезпечує належний рівень захисту здоров'я диких тварин та належний санітарний стан вольєр, кліток і приміщень кормоцеху. Проводить терапевтичне та хірургічне лікування диких тварин. 

Галицьке лісництво

Загальна площа 2691 га. Розташоване в південно-східній його частині на території Галицького адміністративного району. Контора лісництва знаходиться в с. Медуха. Територія лісництва розділена на 9 обходів.

Лісові масиви лісництва розташовані на території Прикарпатського округу лісостепової зони дубових рівнинних лісів Придністров’я (з висотами над рівнем моря 220-300 м) і дубово-букових лісів Опілля. Клімат району розташування лісництва сприятливий для успішного зростання деревних і чагарникових порід бука, дуба звичайного, модрини, ялиці з домішками граба, липи, клена, ясена.

Територія характеризується добре розвинутою сіткою доріг і стежок.

Найбільш цінними в науковому, природоохоронному та рекреаційному значенні природними комплексами, що входять до складу лісництва є:

 

 • лісові урочища: «Кінчаки», «Галич Гора»;
 • лучно-степові ділянки: «Камінь», «Сімлин», «На трантах»;
 • водно-болотні комплекси: лісові озера «Сімлин» і «Ворониця», риборозплідні ставки, р. Дністер з старицями поблизу м. Галич, с. Водники, Маріямпіль;
 • окремі об’єкти: 500 літній дуб у с. Маріямпіль.

На території лісництва функціонують еколого-пізнавальні стежки «На Замкову гору», «На Крилоську гору», «На стави», та туристичний маршрут «Камінь – Сімлин».

Крилоське лісництво

Загальна площа 3155 га. Розташоване в південно-західній його частині на території Галицького адміністративного району. Контора лісництва знаходиться в приміщенні адміністративного будинку НПП. Територія лісництва розділена на 9 обходів. Лісові масиви лісництва розташовані на території Прикарпатського округу лісостепової зони дубових рівнинних лісів Придністров’я (з висотами над рівнем моря 220-300м.) і дубово-букових лісів Опілля. Переважаючі типи ґрунтів – сірі лісові ґрунти на лесовидних суглинках.

Проведення природоохоронних заходів лісництва спрямоване на відновлення корінних історичних деревостанів верхнього Наддністров’я: з дуба звичайного, ялиці, клена-явора, клена гостролистого, бука. Ліси лісництва розташовані на берегах річок Лімниця та Луква, і виконують важливі природоохоронні функції: протиерозійні, водорегулюючі. Значного експлуатаційного значення ліси не мають, оскільки складаються з молодих дубово-букових-грабових деревостанів, які є корінними для цієї місцевості.

Найбільш цінними в науковому та природоохоронному рекреаційному значенні природними комплексами, що входять до складу лісництва є:

 • лісові урочища: Діброва і Глинне;
 • водно-болотні комплекси: річка Лімниця з старицями;
 • окремі об’єкти: джерела «Дзвінна» і «Купіль», 500 літні дуби у с. Вікторів.

На території лісництва функціонують еколого-пізнавальна стежка «По Діброві»та туристичний водний маршрут по р. Лімниця.

Бурштинське лісництво

Загальна площа 3320 га. Розташоване в північній частині на території Галицького адміністративного району. Контора лісництва знаходиться в м. Бурштин. Територія лісництва розділена на 13 обходів.

Лісові масиви лісництва розташовані на території Прикарпатського округу лісостепової зони дубових рівнинних лісів Придністров’я (з висотами над рівнем моря 220-300м.).

Клімат району розташування лісництва сприятливий для успішного зростання : дуба звичайного, бука, модрини, ялиці з домішками, граба, липи, клена, ясена.. Переважаючі типи грунтів – сірі лісові грунти на лесовидних суглинках.

Найбільш цінними в науковому, природоохоронному та рекреаційному значенні природними комплексами, що входять до складу лісництва є:

 • лісові урочища: «Корчева», «Тенетники»;
 • лучно-степові ділянки: «Касова Гора», «Поділля», «Камінь» (ок. с. Коростовичі), «Озеряни»;
 • водно-болотні комплекси: Бурштинське водосховище, риборозплідні ставки, р. Дністер;

На території лісництва функціонують еколого-пізнавальні стежки «На Замкову гору», «На Крилоську гору», «На стави», та туристичний маршрут «Камінь – Сімлин».
На території лісництва функціонують еколого-пізнавальні стежки та туристичні маршрути:

Блюдниківське лісництво

Загальна площа 2660 га. Контора лісництва знаходиться в приміщенні адміністративного будинку НПП. Лісові масиви лісництва розташовані на території Прикарпатського округу лісостепової зони дубових рівнинних лісів Придністров’я (з висотами над рівнем моря 280-380м.) і дубово-букових лісів Опілля.

Ліси Блюдницького лісництва знаходяться в Південній області Опільської системи горбів із слідами ерозійних процесів, місцевість перерізана глибокими ярами і балками.

Клімат у районі розташування лісництва помірно-континентальний, з невеликими перепадами температур, відсутністю сильних морозів і надмірною вологістю. В цілому ж клімат району розташування лісництва сприятливий для успішного зростання: дуба звичайного, бука, модрини, ялиці з домішками, граба, липи, клена, ясена, берези.

Переважаючі типи ґрунтів – сірі лісові ґрунти на лесовидних суглинках.. На лесовидних суглинках формуються сірі лісові ґрунти.

Насадження з переважаючими породами не цілком відповідають типам лісу і являють собою потенційний фонд для проведення реконструктивних та ландшафтних рубок.

Площа вкритих лісовою рослинністю земель складає 2584 га, або 94,2% від загальної площі. Середній вік насаджень лісництва становить 57 років.

Найбільш цінними в науковому, природоохоронному та рекреаційному значенні природними комплексами, що входять до складу лісництва є:

 • лісові урочища: «Раків потік», «Вербівці»;
 • водно-болотні комплекси: р. Дністер з старицями, р. Лімниця з старицями;

На території лісництва функціонує туристичний маршрут «До Галичинських печер».

Всі матеріали та публікації належать "Галицький національний природний парк"
Створення та підтримка сайту: Телекомпанія РАІ
Галицький
Національний
природний парк