УКРАЇНА
 
 
 
 
Меню

 

КАРАНТИН ВИХІДНОГО ДНЯ Галицький національний природний парк у суботу та неділю буде зачинений для відвідувачів. Чекаємо Вас із понеділка по п'ятницю з 9.00 до 16.00.

 
 
Природні умови та ресурси парку Основні об'єкти парку Лісові урочища
  Гість | Вхід | Реєстрація |

Широке різноманіття ландшафтів лівобережжя Дністра зумовлене розвитком ерозійних, гравітаційних і карстових процесів. Для річок Гнила Липа, Нараївка, Бебелка характерний розвиток V-подібних долин. Їх межиріччя глибоко розчленовані, на вододілах і схилах переважають світло-сірі опідзолені ґрунти з лучно-степовою рослинністю і невеликими масивами дубово-грабових лісів. У нижній течії Гнилої Липи і вздовж лівобережжя Дністра значну площу займають низькі тераси, складені суглинисто-лесовими відкладами, з лучними і чорноземно-лучними ґрунтами, де переважають агроландшафти.

 

 

 

Для правобережжя Дністра характерні ландшафти терасованих суглинисто- і лесово-галькових межирічь р. Лімниця-Бистриця. Тут розповсюджені масиви дубово-букових лісів і розорані ділянки на дерново-підзолистих ґрунтах різного ступеня оглеєності. Уздовж долин річок Лімниця, Луквиця, Луква в піщано-галькових заплавах розвинена лучна рослинність і верболози чагарники, а на суглинисто-галькових низьких терасах з дерново-опідзоленими оглеєними ґрунтами широко розповсюджені агроландшафти.

 

 

 

 

У межах парку виділяють такі ландшафтні комплекси:Комплекси заплав і терас Придністер’я:

заплави суглинисті з лучно-болотною рослинністю і суглинисто-лесові тераси низького рівня, на чорноземах зайняті переважно орними землями;

тераси середнього рівня суглинисто-лесові, ерозійно-розчленовані з темно-сірими лісовими ґрунтами і чорноземами опідзоленими, зайняті переважно орними землями.

 

Комплекси межиріч Придністров’я

високі горбисті лесові межиріччя, глибоко розчленовані балками вкриті дубово-грабовими лісами на опідзолених чорноземних ґрунтах.

Комплекси заплав і терас Передкарпаття

заплави піщано-галькові і суглинисто-галькові тераси низького рівня з лучною рослинністю на дерново-опідзолених оглеєних ґрунтах, зайняті переважно орними землями;

тераси середнього рівня суглинисто-галькові, зайняті переважно буково-дубовими лісами на дерново-підзолистих і поверхнево-оглеєних ґрунтах.

Всі матеріали та публікації належать "Галицький національний природний парк"
Створення та підтримка сайту: Телекомпанія РАІ
Галицький
Національний
природний парк